104/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 7 § 1 mom., som följer:

7 §
Utnämning eller anställning av personal

Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet. Planeringschefen utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 23 februari 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.