84/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 58/2004 och 1023/2007, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 1131/2011, en ny 17 a-punkt som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


17 a) Fingrid Oyj,


6 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om utnämning av controllern och biträdande controllern vid statsrådet finns i lagen om statsbudgeten (423/1988).

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet, om inte något annat särskilt föreskrivs om utnämningsbehörigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 23 februari 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.