73/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 3 och 7 §, sådana de lyder, 3 § i förordningarna 486/2006 och 1007/2009 och 7 § delvis ändrad i förordning 347/2009, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Vid justitieministeriet finns en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning.

Från avdelningarna fristående enheter vid ministeriet är förvaltningsenheten, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, ekonomienheten, enheten för intern revision, dataadministrationsenheten och kommunikationsenheten.

I ministeriets arbetsordning finns närmare bestämmelser om ministeriets organisation.

7 §
 Utnämning av tjänstemän

Ministeriets tjänstemän utnämns av ministeriet, om inte något annat föreskrivs särskilt i fråga om utnämningsbehörigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 16 februari 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Ulla Westermarck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.