70/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 februari 2012

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 20 § i kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (791/2011) 20 § som följer:

20 §
Strategier på transportområdet

Enheten för strategier på transportområdet handlägger ärenden inom avdelningens ansvarsområde som gäller

1) strategier, planering, utveckling och framförhållning som rör transportsystemet,

2) transportsystemet som en del av regionutveckling och markanvändning,

3) lagstiftning på transportområdet,

4) finansiering, ekonomiska konsekvenser och prissättning av transportsystemet,

5) Saima kanal och Saima kanal-kontoret,

6) verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken och fastställande av servicenivån för dem,

7) inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter,

8) beslut om statsunderstöd för trafikmuseiprojekt och vissa sammanslutningar på transportområdet, och

9) samarbete med Europeiska unionens organ samt internationellt samarbete och internationella avtal inom enhetens ansvarsområde, inbegripet samarbete inom den nordiska dimensionen och med arktiska områden.


Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2012.

  Helsingfors den 16 februari 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.