49/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 januari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006) 5 § 1 mom. som följer:

5 §
Övervakning

Avgångsplatsen ska stå under regelbunden tillsyn av en veterinär. Vid export av djur, äggceller eller embryon i bilaga I, i bilagan avsedda spermier eller kulturer av patogena mikrober är kommunalveterinären i den kommun där avgångsplatsen ligger den övervakande veterinären om inte annat föreskrivs någon annanstans om tillsyn av avgångsplatsen. Vid export av djur i bilaga II kan exportören själv välja övervakande veterinär.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 27 januari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.