2/2012

Utfärdat i Helsingfors den 10 januari 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser

 I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser (1352/2006) en ny 6 § som följer:

6 §
B-pensionsstiftelsers eller AB- pensionsstiftelsers B-avdelningars kostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan

I en B-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelnings övriga kostnader som avses i 45 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser kan ingå kostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan. Det högsta beloppet av kostnaderna för verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan motsvarar den andel av invalidpensionen som är avsedd för bemästrande av risken för arbetsoförmåga och som ingår i beräkningsgrunderna för försäkringsavgifter som enligt 169 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) betalas till arbetspensionsförsäkringsbolag.


Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2012.

  Helsingfors den 10 januari 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.