Ursprungliga författningar: 2011

450/2011
Lag om ändring av 8 § i lagen om försvarstillstånd
449/2011
ag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän
448/2011
Lag om ändring av 19 § i lagen om näringsförbud
447/2011
Lag om ändring av 19 § i militära disciplinlagen
446/2011
Lag om ändring av 4 och 23 § i militära rättegångslagen
445/2011
Lag om ändring av 22 § i firmalagen
444/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar
443/2011
Lag om ändring av 11 § i lagen om advokater
442/2011
Lag om ändring av 14 § i lagen om stiftelser
441/2011
Lag om ändring av strafflagen
440/2011
Lag om ändring av rättegångsbalken
439/2011
Lag om åklagarväsendet
438/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
437/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
436/2011
Statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde
435/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
434/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om tillfällig ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter 2 och 3 §
433/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
432/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin
431/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
430/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
429/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
428/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Brittiska Jungfruöarna samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
427/2011
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i körkortsförordningen
426/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om ordningsbotsförseelser
425/2011
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 15 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare
424/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
423/2011
Statsrådets förordning om körkort
422/2011
Miljöministeriets meddelande om miljöministeriets förordning om byggnaders energiprestande
421/2011
Miljöministeriets meddelande om miljöministeriets förordning om byggnaders inomhusklimat och ventilation
420/2011
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
419/2011
Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information
418/2011
Lag om Finlands skogscentral
417/2011
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
416/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
415/2011
Postlag
414/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om barnskyddande förslutningar och kännbara varningsmärkningar på emballage för farliga kemikalier
413/2011
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet
412/2011
Statsrådets förordning om ändring av 10 a och 11 § i förordningen om registerförvaltningen
411/2011
Statsrådets förordning om ekonomiska rådet
410/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter
409/2011
Statsrådets förordning om anordningar och utrustning i skyddsrum
408/2011
Statsrådets förordning om skyddsrum
407/2011
Statsrådets förordning om räddningsväsendet
406/2011
Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk
405/2011
Kommunikationsministeriets förordning om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar
404/2011
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran
403/2011
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 4 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
402/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen
401/2011
Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.