Ursprungliga författningar: 2011

500/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling
499/2011
Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
498/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
497/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av författningar om ämnen som kommer i kontakt med livsmedel
496/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om ungdomsarbete och ungdomspolitik
495/2011
Lag om ändring av 20 kap. strafflagen
494/2011
Lag om ändring av 27 § i terrängtrafiklagen
493/2011
Lag om ändring av 212 § i lagen om sjömanspensioner
492/2011
Lag om ändring av 50 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
491/2011
Lag om ändring av 29 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
490/2011
Lag om ändring av 76 § i lagen om utländska försäkringsbolag
489/2011
Lag om ändring av 64 § i strålskyddslagen
488/2011
Lag om ändring av 14 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
487/2011
Lag om ändring av 17 och 31 b § i tobakslagen
486/2011
Lag om ändring av 30 § i lagen om barndagvård
485/2011
Lag om ändring av 78 och 86 § i civiltjänstlagen
484/2011
Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om nyttighetsmodellrätt
483/2011
Lag om ändring av 74 § i kärnenergilagen
482/2011
Lag om ändring av 14 § i lagen om studieledighet
481/2011
Lag om ändring av 11 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
480/2011
Lag om ändring av 33 § i lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
479/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om patentombud
478/2011
Lag om ändring av 57 och 62 § i patentlagen
477/2011
Lag om ändring av 17 § i lagen om medling i arbetstvister
476/2011
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
475/2011
Lag om ändring av 31 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial
474/2011
Lag om ändring av 82 § i jaktlagen
473/2011
Lag om ändring av 112 § i lagen om fiske
472/2011
Lag om ändring av 37 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
471/2011
Lag om ändring av 148 § i lagen om placeringsfonder
470/2011
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
469/2011
Lag om ändring av 39 § i lagen om pantlåneinrättningar
468/2011
Lag om ändring av 9 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
467/2011
Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
466/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
465/2011
Lag om ändring av 8 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
464/2011
Lag om ändring av 48 § i lagen om intressebevakningsfullmakt
463/2011
Lag om ändring av 18 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation
462/2011
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
461/2011
Lag om ändring av 16 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
460/2011
Lag om ändring av 17 och 18 § i rättshjälpslagen
459/2011
Lag om ändring av 11 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
458/2011
Lag om ändring av 6 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
457/2011
Lag om ändring av 41 § i personuppgiftslagen
456/2011
Lag om ändring av 94 § i lagen om förmyndarverksamhet
455/2011
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
454/2011
Lag om ändring av 20 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
453/2011
Lag om ändring av 4 § i straffregisterlagen
452/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
451/2011
Lag om ändring av 6 § i tingsrättslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.