Ursprungliga författningar: 2011

650/2011
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
649/2011
Lag om ändring av 3 § i kemikalielagen
648/2011
Lag om ändring av 3 § i hälsoskyddslagen
647/2011
Lag om ändring av miljöskyddslagen
646/2011
Avfallslag  
645/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare
644/2011
Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten
643/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
642/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
641/2011
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om strålsäkerhetscentralen
640/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
639/2011
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet
638/2011
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
637/2011
Lag om ändring av strafflagen
636/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption
635/2011
Lag om ändring av 18 och 36 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
634/2011
Lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
633/2011
Lag om ändring av 22 och 24 § i hittegodslagen
632/2011
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
631/2011
Lag om ändring av utlänningslagen
630/2011
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
629/2011
Lag om ändring av lagen om Finlands ekonomiska zon
628/2011
Lag om ändring av 12 § i lagen om ersättning för miljöskador
627/2011
Lag om ändring av 53 § i naturvårdslagen
626/2011
Lag om ändring av 9 § i sametingslagen
625/2011
Lag om ändring av 6 § i ödemarkslagen
624/2011
Lag om ändring av 3 och 5 § i strålskyddslagen
623/2011
Lag om ändring av 4 § i terrängtrafiklagen
622/2011
Lag om ändring av kärnenergilagen
621/2011
Gruvlag
620/2011
Lag om ändring av lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
619/2011
Lag om ändring av marknadsdomstolslagen
618/2011
Lag om ändring av 8 och 14 § i lagen om försäkringsdomstolen
617/2011
Lag om ändring av tingsrättslagen
616/2011
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
615/2011
Lag om ändring av 8 § i hovrättslagen
614/2011
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
613/2011
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011
612/2011
Lag om ändring av 5 kap. 8 § i lagen om rättegång i brottmål
611/2011
Lag om ändring av 17 a § i äktenskapslagen
610/2011
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
609/2011
Lag om ändring av hovrättslagen
608/2011
Lag om ändring av tingsrättslagen
607/2011
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer
606/2011
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
605/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring och temporär ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
604/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
603/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
602/2011
Lag om upphävande av 2 och 3 § i lagen om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten
601/2011
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.