Ursprungliga författningar: 2011

700/2011
Lag om ändring av lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
699/2011
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
698/2011
Lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem
697/2011
Lag om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland
696/2011
Lag om ändring av 9 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
695/2011
Lag om ändring av 54 a § i lagen om olycksfallsförsäkring
694/2011
Lag om ändring av 22 c § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
693/2011
Lag om ändring av 22 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
692/2011
Lag om ändring av 33 § i lagen om underhållsstöd
691/2011
Lag om ändring av 15 c § i barnbidragslagen
690/2011
Lag om ändring av 13 § i lagen om moderskapsunderstöd
689/2011
Lag om ändring av 14 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
688/2011
Lag om ändring av 21 § i militärunderstödslagen
687/2011
Lag om ändring av 174 § i lagen om statens pensioner
686/2011
Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om garantipension
685/2011
Lag om ändring av 83 och 84 § i folkpensionslagen
684/2011
Lag om ändring av 41 och 42 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
683/2011
Lag om ändring av 60 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
682/2011
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
681/2011
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
680/2011
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
679/2011
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
678/2011
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
677/2011
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
676/2011
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
675/2011
Lag om ändring av lagen om studiestöd
674/2011
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
673/2011
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
672/2011
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
671/2011
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
670/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för programmet ”Supporting Palestinian Public Administration and Services” i mekanismen Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique (PEGASE)
669/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för programmet ” Vulnerable Palestinian Families” i mekanismen Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique (PEGASE)
668/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Nystads, Pyhäranta och Raumo kommuner på grund av VHS-sjuka hos fisk
667/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2011
666/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om oljeavfallsavgift
665/2011
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
664/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om sammankomster
663/2011
Lag om ändring av 28 § i narkotikalagen
662/2011
Lag om ändring av 7 § i läkemedelslagen
661/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
660/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om växtskyddsmedel
659/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om gödselfabrikat
658/2011
Lag om ändring av 3 § i dammsäkerhetslagen
657/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen
656/2011
Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
655/2011
Lag om ändring av 3 § i miljöskyddslagen för sjöfarten
654/2011
Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om flyttning av fordon
653/2011
Lag om ändring av fordonslagen
652/2011
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
651/2011
Lag om ändring av 1 § i avfallsskattelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.