Ursprungliga författningar: 2011

900/2011
Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
899/2011
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
898/2011
Lag om ändring av lagen om åklagarväsendet
897/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av berusade
896/2011
Lag om ändring av 9 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
895/2011
Lag om ändring av 21 a § i lagen om näringsförbud
894/2011
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
893/2011
Lag om ändring av skjutvapenlagen
892/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om besöksförbud
891/2011
Lag om ändring av 37 § i lagen om förmyndarverksamhet
890/2011
Lag om ändring av lagen om ordningsvakter
889/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar
888/2011
Lag om ändring av 29 § i järnvägstransportlagen
887/2011
Lag om ändring av 23 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
886/2011
Lag om ändring av utlänningslagen
885/2011
Lag om ändring av 9 och 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
884/2011
Lag om ändring av 16 § i lagen om polisutbildning
883/2011
Lag om ändring av 20 § i lagen om farkostregistret
882/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om frivilligt försvar
881/2011
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
880/2011
Lag om ändring av 34 och 36 § i veterinärvårdslagen
879/2011
Lag om ändring av tullagen
878/2011
Lag om ändring av lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
877/2011
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
876/2011
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
875/2011
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
874/2011
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
873/2011
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
872/2011
Polislag
871/2011
Lag om ändring av 5 kap. i tvångsmedelslagen
870/2011
Lag om ändring av 60 och 60 b § i alkohollagen
869/2011
Lag om ändring av 111 § i punktskattelagen
868/2011
Lag om ändring av 86 § i bilskattelagen
867/2011
Lag om ändring av 7 kap. 3 § och 14 kap. 5 § i konkurslagen
866/2011
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen
865/2011
Lag om ändring av 50 och 50 a § i lagen om privata säkerhetstjänster
864/2011
Lag om ändring av 92 m § i vägtrafiklagen
863/2011
Lag om ändring av 59 § i patentlagen
862/2011
Lag om ändring av 37 § i mönsterrättslagen
861/2011
Lag om ändring av kärnenergilagen
860/2011
Lag om ändring av 16 § i hittegodslagen
859/2011
Lag om ändring av 39 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
858/2011
Lag om ändring av 35 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
857/2011
Lag om ändring av 95 § i kommunikationsmarknadslagen
856/2011
Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation
855/2011
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
854/2011
Lag om ändring av 21 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
853/2011
Lag om ändring av passlagen
852/2011
Lag om ändring av 14 § i lagen om husdjursavel
851/2011
Lag om ändring av 14 § i hästhushållningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.