Ursprungliga författningar: 2011

950/2011
Lag om ändring av 30 § i språklagen
949/2011
Lag om ändring av 1 och 14 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
948/2011
Konkurrenslag
947/2011
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om rådet för naturtillgångarna
946/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2011-2012
945/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
944/2011
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets arbetsordning
943/2011
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministerit
942/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
941/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2011—2012
940/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2011—2012
939/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012
938/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012
937/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2011—2012
936/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012
935/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012
934/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av jaktlicens och dispens under jaktåret 2011—2012
933/2011
Lag om ändring av 14 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård
932/2011
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
931/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
930/2011
Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
929/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
928/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
927/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
926/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården
925/2011
Lag om ändring av 80 § i barnskyddslagen
924/2011
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
923/2011
Lag om ändring av socialvårdslagen
922/2011
Lag om privat socialservice
921/2011
Lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen
920/2011
Konsumentsäkerhetslag  
919/2011
Lag om ändring av 6 och 15 § i lagen om friluftsliv
918/2011
Lag om ändring av jordabalken
917/2011
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
916/2011
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
915/2011
Lag om ändring av lagen om samfälligheter
914/2011
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
913/2011
Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsovård samt om regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården
912/2011
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
911/2011
Lag om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen
910/2011
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
909/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik
908/2011
Lag om ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
907/2011
Lag om ändring av 2 och 16 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
906/2011
Lag om ändring av 8 och 78 § i betaltjänstlagen
905/2011
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
904/2011
Lag om ändring av 6 § i lagen om värdepappersföretag
903/2011
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
902/2011
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
901/2011
Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.