1569/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003) 1 § 1 punkten, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör

1) jordbruk och trädgårdsodling samt utveckling av landsbygden med undantag av samordning av den nationella landsbygdspolitiken,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 29 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringsråd
Riitta Itkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.