1566/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § i lagen om Institutet för de inhemska språken (1403/2011):

1 §
Behörighetsvillkor för direktören

Direktören för Institutet för de inhemska språken ska ha doktorsexamen, förtrogenhet med institutets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

2 §
Utnämning av direktören

Institutets direktör utnämns av undervisnings- och kulturministeriet.

3 §
Den svenska enheten

Institutet har en särskild enhet för den svenska verksamheten.

4 §
Delegationens medlemsantal och val av medlemmar

Institutet tillsätter för tre år i sänder minst åtta och högst tolv medlemmar till delegationen. En av medlemmarna ska representera institutets personal.

5 §
Språknämndernas medlemsantal och val av medlemmar

Efter att ha hört delegationen utser institutets direktör minst fyra och högst åtta medlemmar till varje nämnd för tre år i sänder.

En av medlemmarna i såväl den finska som den svenska språknämnden ska höra till institutets personal.

Direktören utser ordförande och vice ordförande för varje nämnd bland nämndens medlemmar.

6 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.