1559/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden (408/2007) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Under undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen (1552/2011) och sådana störningar under normala förhållanden som allvarligt äventyrar befolkningens försörjning eller landets näringsliv kan statsrådet på de villkor det anger och utan krav på motsäkerhet ställa statsgaranti för skadeförsäkring som en försäkringsanstalt beviljat (försäkringsgaranti för undantagsförhållanden).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008
FsUB 3/2010
RSv 71/2010
VLF 1/2011
FsUB 2/2011
RSk 28/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.