1557/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 27 och 30 § i lagen om frivilligt försvar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om frivilligt försvar (556/2007) 27 § 2 mom. och 30 § 1 mom. som följer:

27 §
Beredskapsuppgifter

Försvarsutbildningsföreningen fortsätter sin verksamhet under undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen (1552/2011).

30 §
Återkallelse av en förbindelse och av dess godkännande

Den som avgett en förbindelse som avses i 29 § 1 mom. har rätt att återkalla förbindelsen. Återkallelsen träder i kraft en månad efter meddelandet om återkallelse. En förbindelse får dock inte återkallas under undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008
FsUB 3/2010
RSv 71/2010
VLF 1/2011
FsUB 2/2011
RSk 28/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.