1514/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om inkomstskatteskalan för 2012

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vid beskattningen för 2012 bestäms den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande: 

Beskattningsbarförvärvsinkomst,euro Skatt vidnedre gränsen,euro Skatt på den del av inkomsten som överskriderden nedre gränsen, %
16 100—23 900 8   6,5  
23 900—39 100 515   17,5  
39 100—70 300 3 175   21,5  
70 300— 9 883   29,75 
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.