1512/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1732/2009) 1 och 5 §, sådana de lyder i förordning 1417/2010, som följer:

1 §
Kommunernas fjärrortstal

Kommunernas fjärrortstal, som avses i 8 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), består av summan av två befolkningsunderlagsindex, vardera med minimivärdet 0. Det första befolkningsunderlagsindexet (lokalt befolkningsunderlagsindex) mäter folkmängden på 25 kilometers avstånd och det andra (regionalt befolkningsunderlagsindex) på 50 kilometers avstånd från kommunens demografiska mittpunkt. Kommunens demografiska mittpunkt är kommunens kalkylerade befolkningstyngdpunkt som beräknas utgående från rutor av storleken en kvadratkilometer på så sätt att varje bosatt rutas befolkningsmängd är viktvariabel och koordinaterna för rutans medelpunkt är lägesvariabel. Det lokala befolkningsunderlagsindexet fås genom att det antal personer som bor på högst 25 kilometers avstånd dras av från 15 000, varefter skillnaden divideras med 15 000. Det regionala befolkningsunderlagsindexet fås genom att det antal personer som bor på högst 50 kilometers avstånd dras av från 60 000, varefter skillnaden divideras med 60 000. Indexen beräknas på grundval av Statistikcentralens statistik över befolkningens fördelning per kvadratkilometer, vilken justeras med fem års mellanrum. Följande kommuner är berättigade till fjärrortstillägg utgående från statistiken vid årsskiftet 2010—2011:

Fjärrortstal 1,50 eller större
Utsjoki
Enontekis
Savukoski
Muonio
Kolari
Salla
Pelkosenniemi
Puolanka
Ranua
Pello
Taivalkoski    
Enare
Kittilä
Övertorneå
Fjärrortstal 1,00—1,49
Posio
Hyrynsalmi
Vaala
Pudasjärvi
Sodankylä
Pyhäntä
Kemijärvi
Suomussalmi
Ilomants
Kuhmo
Kinnula
Kivijärvi
Rautavaara
Siikalatva
Valtimo
Pihtipudas
Fjärrortstal 0,50—0,99
Juuka
Keitele
Viitasaari
Perho
Nurmes
Karstula
Pyhäjärvi
Kannonkoski
Kärsämäki
Karlö
Halsua
Lestijärvi
Lieksa
Kyyjärvi
Puumala
Vesanto
Kuusamo
Tervola
Heinävesi
Kesälahti
Kuhmoinen
Ristijärvi
Sastmola
Rautjärvi
Kitee
Utajärvi
Rantasalmi
Gustavs
Kangasniemi
Karvia
Tervo
5 §
Grundpriser år 2012

De grundpriser per invånare som avses i 6, 13, 14 och 22—25 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2012 följande:

Grundpris Euro
Grundpriset för den allmänna delen 32,08
Grundpriser inom socialvården
1. 0—6 -åringar 6 914,94
2. 7—64  -åringar 319,51
3. 65—74 -åringar 937,53
4. 75—84 -åringar 5 652,37
5. 85 -åringar och äldre 15 520,82
grundpriset för arbetslöshetskoefficienten 56,45
grundpriset för antalet arbetslösa 618,94
grundpriset för barnskyddet 47,56
grundpriset i fråga om funktionshindrade 16,83
grundpriser inom hälsooch sjukvården
1. 0—6  _-åringar 899,18
2. 7—64 -åringar 976,80
3. 65—74 -åringar 2 294,15
4. 75—84 -åringar 4 421,54
5. 85 -åringar och äldre 7 670,77
grundpriset för sjukfrekvensen 418,66
grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 7 300,49
grundpriset för allmänna bibliotek 60,38
grundpriset för grundläggande konstundervisning 1,40
grundpriset för allmän kulturverksamhet 3,50

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Förordningen tillämpas när statsandelen för kommunal basservice bestäms för 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den  29 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Markku Nissinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.