1474/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de magisterprogram vid universiteten som avses i universitetslagen (558/2009) och som överensstämmer med 3 § i förordningen om universitetsexamina (794/2004). Undervisnings- och kulturministeriet godkänner magisterprogrammen utgående från vad universiteten föreslagit i sina planer. Inledande av ett nytt magisterprogram, avslutande av ett magisterprogram som skrivits in i förordningen eller en väsentlig ändring i ett magisterprogram förutsätter att förordningen ändras. En ändring görs av undervisnings- och kulturministeriet på framställning av universitetet.

2 §
Magisterprogram

Magisterprogram kallas utbildning som bygger på lägre högskoleexamen eller utbildning på motsvarande nivå och som leder till högre högskoleexamen och som ordnas i form av ett utbildningsprogram som har separat antagning.

3 §
Helsingfors universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Helsingfors universitet:

1) Magisterprogrammet i bioteknik (Master’s Degree Programme in Biotechnology) (magister i livsmedelsvetenskaper/filosofie magister/agronomie- och forstmagister, i samarbete med Aalto-universitetet),

2) Magisterprogrammet i stadsforskning (filosofie magister/politices magister),

3) Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (filosofie magister/politices magister),

4) Magisterprogrammet i kvinno- och genusforskning (filosofie magister, i samarbete med Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet),

5) Magisterprogrammet i förskolepedagogik (pedagogie magister),

6) Magisterprogrammet i vuxenpedagogik och arbetsutveckling (pedagogie magister),

7) Master’s Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies (filosofie magister; i samarbete med Östra Finlands universitet),

8) Master’s Degree Programme in Forest Sciences and Business (agronomie- och forstmagister),

9) Master’s Degree Programme in Economy, State and Society (politices magister),

10) Master’s Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (agronomie- och forstmagister; i samarbete med  Östra Finlands universitet och Villmanstrands tekniska universitet),

11) Master’s Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (filosofie magister; i samarbete med Östra Finlands universitet och Villmanstrands tekniska universitet),

12) Master’s Degree Programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (filosofie magister), samt

13) Master’s Degree Programme in Food of Life — The Science of Animal-Derived Foods (magister i livsmedelsvetenskaper).

4 §
Östra Finlands universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Östra Finlands universitet:

1) Master’s Degree Programme in Clinical Linguistics (filosofie magister),

2) Master’s Degree Programme in European Forestry (agronomie- och forstmagister),

3) Master’s Degree Programme in Human Geography (magister i samhällsvetenskaper),

4) Master’s Degree Programme in Information Technology (filosofie magister, i samarbete med Villmanstrands tekniska universitet),

5) Master’s Degree Programme in Cultural Diversity (magister i samhällsvetenskaper),

6) Master’s Degree Programme in Media Computing and Optical Technology (filosofie magister),

7) Master’s Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (agronomie- och forstmagister; i samarbete med Helsingfors universitet och Villmanstrands tekniska universitet),

8) Master’s Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (filosofie magister; i samarbete med Helsingfors universitet och Villmanstrands tekniska universitet),

9) Magisterprogrammet i dataförvaltning inom social- och hälsovården (magister i hälsovetenskaper/magister i samhällsvetenskaper),

10) Master’s Degree Programme in Molecular Medicine and Biotechnology (filosofie magister),

11) Master’s Degree Programme in Neurobiology (filosofie magister),

12) Master’s Degree Programme of Public Health (magister i hälsovetenskaper, i samarbete med Tammerfors universitet),

13) Master’s Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies (filosofie magister; i samarbete med Helsingfors universitet), samt

14) Master’s Degree Programme (CBU) in Public Health (magister i hälsovetenskaper).

5 §
Jyväskylä universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Jyväskylä universitet:

1) Magisterprogrammet i kulturöverskridande kommunikation (Master’s Degree Programme in Intercultural Communication) (filosofie magister),

2) Master’s Degree Programme in Music Therapy (filosofie magister),

3) Magisterprogrammet i kvinno- och genusforskning (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet),

4) Master’s Degree Programme in Nanoscience (filosofie magister),

5) Master’s Degree Programme in Biology of Physical Activity (magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper),

6) Master’s Degree Programme in Corporate Environmental Management (ekonomie magister),

7) Master’s Degree Programme in Development and International Cooperation (filosofie magister/pedagogie magister/magister i samhällsvetenskaper),

8) Master’s Degree Programme in Sport Science and Management (magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper),

9) Master’s Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources (filosofie magister),

10) Magisterprogrammet i kulturpolitik (filosofie magister/magister i samhällsvetenskaper),

11) Magisterprogrammet i handledning (pedagogie magister),

12) Master’s Degree Programme in Digital Culture (filosofie magister),

13) Magisterprogrammet i expertis gällande medborgarsamhället (magister i samhällsvetenskaper/magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper),

14) Magisterprogrammet i förnybar energi (Master’s Degree Programme in Renewable Energy) (filosofie magister/magister i samhällsvetenskaper/ekonomie magister),

15) Master’s Degree Programme in Mobile Technology and Business (ekonomie magister/filosofie magister),

16) Master’s Degree Programme in Educational Leadership (pedagogie magister),

17) Master’s Degree Programme in Entrepreneurship in Family Business (ekonomie magister),

18) Master’s Degree Programme in Sport and Exercise Psychology (magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper),

19) Master’s Degree Programme in Music, Mind and Technology (filosofie magister),

20) Magisterprogrammet i arkivhantering (filosofie magister, i samarbete med Tammerfors universitet), samt

21) Master’s Degree Programme in Gerontology (magister i hälsovetenskaper).

6 §
Lapplands universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Lapplands universitet:

1) Magisterprogrammet i kvinno- och genusforskning (pedagogie magister/ konstmagister/magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet),

2) Master’s Degree Programme (BCBU) in Comparative Social Work (magister i samhällsvetenskaper), samt

3) Master’s Degree Programme (BCBU) in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Uleåborgs universitet).

7 §
Uleåborgs universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Uleåborgs universitet:

1) Magisterprogrammet i internationell företagskommunikation (filosofie magister),

2) Magisterprogrammet i vetenskapskommunikation (filosofie magister),

3) Master’s Degree Programme in Education and Globalisation (pedagogie magister),

4) Master’s Degree Programme in Information Technology in the Humanities, Arts and Media (filosofie magister),

5) Master’s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology (filosofie magister),

6) Master’s Degree Programme in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics (filosofie magister),

7) Master’s Degree Programme (BCBU) in Environmental Engineering (diplomingenjör),

8) Master’s Degree Programme  (BCBU) in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area (magister i hälsovetenskaper, i samarbete med Lapplands universitet),

9) Master’s Degree Programme (BCBU) in Software and System’s Development in Global Environment (filosofie magister),

10) Master’s Degree Programme in Nordic Technology Enhanced Learning (pedagogie magister), samt

11) Master’s Degree Programme in Magnetic Resonance in Materials (filosofie magister).

8 §
Tammerfors universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Tammerfors universitet:

1) Magisterprogrammet i kvinno- och genusforskning (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Åbo universitet),

2) Magisterprogrammet i revision och utvärdering (förvaltningsmagister/ekonomie magister),

3) Magisterprogrammet i säkerhetsförvaltning (förvaltningsmagister, i samarbete med Åbo universitet),

4) Magisterprogrammet i visuell journalism (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Aalto-universitetet),

5) Master’s Degree Programme in Health Sciences (Public Health) (magister i hälsovetenskaper, i samarbete med Östra Finlands universitet),

6) Master’s Degree Programme in Health Sciences (International Health) (magister i hälsovetenskaper),

7) Master’s Degree Programme in Higher Education (förvaltningsmagister),

8) Master’s Degree Programme in Social Sciences (magister i samhällsvetenskaper),

9) Magisterprogrammet i yrkesutbildning (pedagogie magister),

10) Master’s Degree Programme in Bioinformatics (filosofie magister, i samarbete med Åbo universitet),

11) Magisterprogrammet i högskoleförvaltning och ledarskap (förvaltningsmagister),

12) Master’s Degree Programme in Public Economics and Public Finance (förvaltningsmagister/ekonomie magister),

13) Magisterprogrammet i tillhandahållande av välfärdstjänster (magister i samhällsvetenskaper),

14) Master’s Degree Programme (CBU) in International Relations (magister i samhällsvetenskaper), samt

15) Magisterprogrammet i arkivhantering (filosofie magister, i samarbete med Jyväskylä universitet).

9 §
Åbo universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo universitet:

1) Master’s Degree Programme in Futures Studies (ekonomie magister, filosofie magister),

2) Master’s Degree Programme in Global IT Management (ekonomie magister, filosofie magister),

3) Magisterprogrammet för affärskompetens inom välfärdsområdet (ekonomie magister),

4) Magisterprogrammet i handel och service (ekonomie magister),

5) Master’s Degree Programme in Global Innovation Management (ekonomie magister),

6) Master’s Degree Programme in Management of Information Technology (ekonomie magister),

7) Master’s Degree Programme in Creative Business Management (ekonomie magister, i samarbete med Aalto-universitetet),

8) Magisterprogrammet i rättssociologi och kriminologi (juris magister, politices magister, i samarbete med Tammerfors universitet),

9) Magisterprogrammet i biovetenskap och hälsa (filosofie magister),

10) Master’s Degree Programme in Baltic Sea Region Studies (filosofie magister),

11) Master’s Degree Programme in Environmental Sciences (filosofie magister),

12) Master’s Degree Programme in Information Technology (filosofie magister/diplomingenjör),

13) Master’s Degree Programme in Institutions and Social Mechanisms (politices magister),

14) Master’s Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (pedagogie magister),

15) Magisterprogrammet i finska och med finskan besläktade språk (filosofie magister),

16) Master’s Degree Programme in Asian Studies (politices magister),

17) Master’s Degree Programme in Bioinformatics (filosofie magister, i samarbete med Tammerfors universitet),

18) Master’s Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society (filosofie magister),

19) Magisterprogrammet i kvinno- och genusforskning (filosofie magister, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Tammerfors universitet),

20) Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging (filosofie magister, i samarbete med Åbo Akademi), samt

21) Master’s Degree Programme in Embedded Computing (diplomingenjör, i samarbete med Åbo Akademi).

10 §
Vasa universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Vasa universitet:

1) Master’s Degree Programme in Finance (ekonomie magister),

2) Master’s Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and  Administration (filosofie magister/ förvaltningsmagister), samt

3) Master’s Degree Programme in International Business (ekonomie magister).

11 §
Åbo Akademi

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo Akademi:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (politices magister),

2) Master’s Degree Programme in Chemical Engineering (diplomingenjör),

3) Master’s Degree Programme in Electronic and Mobile Commerce (ekonomie magister),

4) Master’s Degree Programme in International Human Rights Law (politices magister),

5) Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging (filosofie magister, i samarbete med Åbo universitet), samt

6) Master’s Degree Programme in Embedded Computing (diplomingenjör, i samarbete med Åbo universitet).

12 §
Villmanstrands tekniska universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Villmanstrands tekniska universitet:

1) Master’s Degree Programme in Information Technology (diplomingenjör, i samarbete med Östra Finlands universitet),

2) Master’s Degree Programme (CBU) in Business and Administration (ekonomie magister),

3) Master’s Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (diplomingenjör; i samarbete med Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet), samt

4) Master’s Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (diplomingenjör; i samarbete med Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet).

13 §
Svenska handelshögskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Svenska handelshögskolan:

1) Master’s Degree Programme in Real Estate Investment and Finance (ekonomie magister, i samarbete med Aalto-universitetet), samt

2) Master’s Degree Programme in Intellectual Property Law (ekonomie magister).

14 §
Bildkonstakademin

Följande magisterprogram kan genomföras vid Bildkonstakademin:

1) Magisterprogrammet i konstteori (magister i bildkonst).

15 §
Sibelius-Akademin

Följande magisterprogram kan genomföras vid Sibelius-Akademin:

1) Magisterprogrammet i konstförvaltning (Master’s Degree Programme in Arts Management) (musikmagister),

2) Master’s Degree Programme in Early Music (musikmagister), samt

3) Master’s Degree Programme in Global Music (GLOMAS) (musikmagister).

16 §
Teaterhögskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Teaterhögskolan:

1) Magisterprogrammet i scenkonst och teori (magister i teaterkonst),

2) Magisterprogrammet för koreografer (magister i danskonst),

3) Nordiska Magisterprogrammet (magister i teaterkonst),

4) Magisterprogrammet för dansare (magister i danskonst),

5) Magisterprogrammet för danspedagoger (magister i danskonst), samt

6) Magisterprogrammet för teaterpedagoger (magister i teaterkonst).

17 §
Aalto-universitetet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Aalto-universitetet:

1) Magisterprogrammet i möbeldesign (konstmagister),

2) Magisterprogrammet i konstindustriell design (konstmagister),

3) Magisterprogrammet i utrymmesdesign (konstmagister),

4) Magisterprogrammet i bildkonst (konstmagister),

5) Magisterprogrammet i nya medier (Master’s Degree Programme in New Media) (konstmagister),

6) Magisterprogrammet i visuell journalism (konstmagister, i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Tammerfors universitet),

7) Magisterprogrammet i visuell kultur (konstmagister),

8) Magisterprogrammet i miljökonst (Master’s Degree Programme in Environmental Art) (konstmagister),

9) Master’s Degree Programme in ePedagogy Design (konstmagister),

10) Master’s Degree Programme in Sound in New Media (konstmagister),

11) Master’s Degree Programme in Creative Business Management (konstmagister, i samarbete med Åbo universitet),

12) DI-programmet i miljöteknik (diplomingenjör),

13) Master’s Degree Programme in Space Science and Technology (diplomingenjör),

14) Master’s Degree Programme in Security and Mobile Computing (diplomingenjör),

15) Master’s Degree Programme in Minerals and Environmental Engineering EMMEP (diplomingenjör),

16) Master’s Degree Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (diplomingenjör),

17) Master’s Degree Programme in Computational and Systems Biology (diplomingenjör), samt

18) Master’s Degree Programme in Brain and Mind (diplomingenjör).

18 §
Tammerfors tekniska universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Tammerfors tekniska universitet:

1) Master’s Degree Programme in Biomedical Engineering (diplomingenjör),

2) Master’s Degree Programme in Machine Automation (diplomingenjör),

3) Master’s Degree Programme in Electrical Engineering. (diplomingenjör),

4) Master’s Degree Programme in Science and Bioengineering (diplomingenjör),

5) Master’s Degree Programme in Materials Science (diplomingenjör), samt

6) Master’s Degree Programme in Information Technology (diplomingenjör).

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram (1306/2010).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 22 december 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Undervisningsråd
Birgitta Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.