1445/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 4 §, sådan den lyder i lag 1403/2010, som följer:

4 §
Skatteåterbäringens belopp

För energiprodukter som under skatteåret använts i jordbruket återbärs punktskatt till sökanden enligt följande: 7,70 cent per liter lätt brännolja, 8,79 cent per kilogram tung brännolja och 7,70 cent per liter biobrännolja som avses i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och beskattas i Finland samt 1,0 cent per kilowattimme beskattad el som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Punktskatten återbärs dock till högst samma punktskattebelopp som betalats för bränslet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas på lätt brännolja, tung brännolja, biobrännolja och elström som används efter det att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2011
FiUB 22/2011
RSv 92/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.