1386/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011 (44/2011) 5 § som följer:

5 §
Det nordliga hektarstödets belopp

För åker som under vegetationsperioden 2011 används till produktion som avses nedan beviljas det nordligt hektarstöd till följande belopp:

Stödregionerna C1, C2 samt C2 norr och skärgården euro/ha
Vete   58
Råg   230
Sockerbeta   154
Stärkelsepotatis   204
Stödregionerna C1—C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker   535

För jordbruksgrödor, frånsett vete, maltkorn, råg och foderspannmål, beviljas stöd till följande belopp:

Stödregion euro/ha
C1   184
C2   73

Stödenhetskoefficienten för nordligt hektarstöd är 0,65.


Denna förordning träder i kraft den 28 december 2011.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.