1385/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 (43/2011) 4 och 6 § som följer:

4 §
Beloppet av stödet för specialväxter till södra Finland

För åker som under vegetationsperioden 2011 används till produktion av frilandsgrönsaker eller stärkelsepotatis kan beviljas stöd för specialväxter till södra Finland till ett belopp av högst 91 euro per hektar.

6 §
Beloppet av hektarstödet för husdjurslägenhet

Hektarstöd för husdjurslägenhet kan beviljas för åkerareal i stödområdena A och B till ett belopp av högst 37 euro per hektar.


Denna förordning träder i kraft den 28 december 2011.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.