1375/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 48 § i brottsskadelagen (1204/2005):

1 §

De högsta ersättningar för inkomstförlust som nämns i 5 § 1 mom., 6 § och 8 § 3 mom. i brottsskadelagen (1204/2005) samt den högsta ersättning för lön eller motsvarande ersättning som nämns i 7 § 1 mom. i den lagen justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet till 140 euro.

2 §

De belopp som nämns i följande bestämmelser i brottsskadelagen justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet så att

1) högsta ersättningsbelopp enligt 5 § 2 mom. är 11 500 euro,

2) högsta belopp för totalersättningen enligt 8 § 3 mom. är 5 700 euro,

3) högsta ersättningsbelopp enligt 10 § 1 mom. är 58 500 euro,

4) högsta ersättningsbelopp enligt 17 § är 29 500 euro.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen (819/2008).

Bestämmelserna i 2 § tillämpas inte på ersättningsärenden som baserar sig på brott som begåtts före ikraftträdandet av förordningen.

  Helsingfors den 21 december 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Tuomo Antila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.