1373/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 11 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ändring av 11 § i fordonsskattelagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 11 § i fordonsskattelagen (1401/2010):

1 §

I lagen om ändring av 11 § i fordonsskattelagen (1401/2010) träder 11 § 1 mom. 2 punkten i kraft den 1 januari 2012.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 21 december 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Överinspektör
Hanne-Riikka Nalli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.