1370/2011

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik  JSM:s föreskrifts samling nr utfärdad  giltighetstid
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis  28/11 20.12.2011  30.12.2011- 31.12.2016

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 09 160 52313.

Kommissionens beslut 3/2004/EY (2004D0003); EUT N:o L 2, 6.1.2004, s. 47

  Helsingfors den 20 december 2011

Avdelningschef
Matti Aho

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.