1360/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp som kan ordnas för renskötare under 2012

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare (1265/2009):

1 §
Maximikvantiteten vikariehjälp

Maximikvantiteten vikariehjälp enligt 5 § 1 mom. i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare är 150 timmar per renskötare under 2012.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 20 december 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.