1355/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om magistraternas placeringsorter och enheter

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i förordningen om magistraternas placeringsorter och enheter (585/2011) 1 § 1 mom. 6 och 7 punkten, som följer:

1 §

6) Placeringsorter för magistraten i Sydvästra Finland är Åbo, Salo, Väståboland, Björneborg, Raumo och Nystad. Magistraten har dessutom en enhet i Vittis.

7) Placeringsorter för magistraten i Inre Finland är Jyväskylä och Tammerfors. Magistraten har dessutom en enhet i Mänttä-Vilppula.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.