1318/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) 3 § 3 mom. och bilagan som följer:

3 §
Skattebelopp

För dryckesingredienser i fast form som innehåller konstgjort sötningsmedel tas en punktskatt ut som motsvarar det i ingrediensen ingående konstgjorda sötningsmedlets mängd omvandlad så att den motsvarar söthetsgraden för sackaros.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 55/2011
FiUB 14/2011
RSv 63/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

PUNKTSKATTETABELL 1
Tulltariffnummer Produkt Produktgrupp Skattebelopp
1704 Sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao 1 95 c/kg
ur 2106 Produkter som motsvarar produkterna enligt nr 1704 och som sötade med annat än socker hör till nr 2106 2 95 c/kg
1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao 3 95 c/kg
2105 Glassvaror, även innehållande kakao 4 95 c/kg
ur 1901 Blandningar avsedda för tillverkning av glass 5 95 c/kg
PUNKTSKATTETABELL 2
Tulltariffnummer Produkt Produkt-grupp Skatte-belopp
2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) 1 11,0 c/l
ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: — produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker:
— — dryckesingredienser i fast form 2 95 c/kg
— — andra 3 11,0 c/l
2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö 4 11,0 c/l
2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) 5 11,0 c/l
ur 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 6 11,0 c/l
ur 2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 7 11,0 c/l
ur 2206 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker 8 11,0 c/l
ur 2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
— — kolsyrade 9 11,0 c/l
— — andra 10 11,0 c/l
ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
— av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:
— — av sådana slag som används vid tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent 11 11,0 c/l
ur 3824 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker 12 11,0 c/l

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.