1315/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 951/2010, som följer:

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 12 procent av avkastningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 51/2011
FiUB 7/2011
RSv 38/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.