1314/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 1 § 2 mom. och bilagan,

av dem bilagan sådan den lyder i lag 1125/2010, som följer:

1 §

Syftet med tobaksaccisen är att bland annat främja de mål om vilka föreskrivs i tobakslagen (693/1976).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 94/2011
FiUB 18/2011
RSv 81/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procent av detaljhandelspris
Cigaretter 1. 22,50/1000 st. 52,0
— — Minimiaccis på cigaretter 1A. 146,00/1000 st.
Cigaretter och cigariller 2. 27,0
Pip- och cigarettobak 3. 13,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 16,50/kg 52,0
— — Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 87,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.