1312/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Helsingfors den 4 oktober 2007 mellan republiken Finlands regering och regeringen för Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong ingångna överenskommelsen om inbördes rättshjälp i brottmål gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

När en myndighet i Finland fattar beslut om att lämna rättshjälp ska den ställa som villkor för utlämnandet av sådana uppgifter enligt personuppgiftslagen (523/1999) som erhållits vid verkställigheten av en framställning om rättshjälp att den anmodande staten använder uppgifterna endast för de ändamål som anges i överenskommelsen. Som villkor ska dessutom ställas att den anmodande staten vidtar behöriga åtgärder enligt sitt rättssystem för att skydda personuppgifterna.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 36/2011
LaUB 5/2011
RSv 39/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.