1296/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner åren 2012—2015

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981):

1 §

Skärgårdskommuner enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) är

1) Egentliga Finland: Kimitoön, Gustavs och Väståboland,

2) Södra Savolax: Enonkoski, Puumala och Sulkava,

3) Österbotten: Malax,

4) Norra Österbotten: Karlö.

2 §

De bestämmelser som gäller skärgårdskommuner tillämpas dessutom på öar utan fast vägförbindelse i följande kommuner, samt på de inom parentes angivna öarna och områdena i kommunerna även om de har fast vägförbindelse:

1) Nyland: Borgå (även Emsalö, Vässölandet, Tirmo och Fagersta), Esbo (även Sommarö), Helsingfors, Ingå (även Storramsjö, Hirdal, Barö,  Räfsö, Degerö och  Stävö), Lovisa (även Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö), Raseborg (även Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa)  och Sibbo (även Kitö och Löparö),

2) Egentliga Finland: Nystad (även Pyhämaa, Lepäinen och Kittamaa), Nådendal (även Airismaa, Lemsjöholm, Livonsaari, ön Otava, och Teersaari), Salo (även Angelniemi, Angelansaari, Storö och Kolsjö), S:t Karins (även Harvaluoto), Tövsala (även Aasamaa, Leikluoto, Kahiluoto, Kaitainen, Kuusisto, Kuustenmaa, Lehtinen, Mussalo och Naurisluoto),

3) Päijänne-Tavastland: Asikkala (även Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti och Vähä-Pulkkila),

4) Kymmenedalen: Kotka (även Tiutinen) och Pyttis (även Mogenpört),

5) Södra Karelen: Parikkala (även Korpijärvi, Värtsi, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä och Harmaitsaari), Ruokolahti (även Äitsaari, Härskiänsaari, Utula, Kietävälä och Kekäleenniemi), Taipalsaari (även Kirkkosaari, Rehula, Vehkataipale, Kattelussaari, Nieminen och Merenlahti),

6) Södra Savolax: Hirvensalmi (även Puulasalo, Vahvaselkä-Kilkinkylä och Väisälänsaari), Nyslott (även Pellossalo, Pitkälä, Hirvasranta, Ranta, Kaartila, Loikansaari, Tervassaari, Liistonsaari, Mikkolanniemi, Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi, Ahvensalmi och Sorsasalo) och S:t Michel (även Hirvensalo, Keljunniemi, Piekälänsaari, Pihlajasalo, Piskola, Pitkälahti, Saukonsalo och Ylivesi),

7) Norra Savolax: Kuopio (även Soisalo, Talvisalo och Varvisaari) och Tervo (även Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä och Vekaroniemi),

8) Norra Karelen: Juuka (även Larinsaari, Koveronsaari, Ritoniemi och Ruottilansaari), Kesälahti (även Sarvisalo, Pellavasniemi, Kiurusaari, Pöllänniemi, Lentteenniemi, Mustolanperä och Varmonniemi), Lieksa (även Koli), Liperi (även Tutjunniemi, Roukalahti, Niinikkosaari och Siikasaari) och Rääkkylä (även Oravinsalo, Varpasalo och Nieminen),

9) Österbotten: Korsholm (även Köklot, Replot och Värlax), Larsmo (även Eugmo), Närpes (även Storön) och Vörå (även Oxkangar, Österö och Kvimo),

10) Mellersta Finland: Joutsa (även Kälä och Ollinsalmi), Jyväskylä (även Oittila och Putkilahti), Kivijärvi (även Lokakylä och Talviaislahti), Kuhmoinen (även Pihlajakoski, Närvä, Ruolahti och Tehi) och Luhanka (även Judinsalo-Klemettilä och Onkisalo),

11) Kajanaland: Vaala (även Manamansalo).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2015.

  Helsingfors den 15 december 2011

Näringsminister
Jyri Häkämies     

Konsultativ tjänsteman  
Jorma Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.