1294/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud-och bildband och andra inspelningsmedier år 2012

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av 26 a § 3 mom. i upphovsrättslagen (404/1961), sådant det lyder i lag 663/2008:

1 §
Analoga inspelningsunderlag

Avgiften för analoga ljudband är 0,50 cent per varje påbörjad minut.

Avgiften för analoga bildband är 0,76 cent per varje påbörjad minut.

2 §
Digitala inspelningsunderlag

Avgiften för inspelbara CD-, DVD-, Blu-ray- och MiniDisc-skivor samt andra motsvarande inspelningsunderlag är

1) 0,20 euro om minnet inte överskrider 1 gigabyte,

2) 0,60 euro om minnet överskrider 1 gigabyte men inte 10 gigabyte,

3) 1,20 euro om minnet överskrider 10 gigabyte men inte 25 gigabyte,

4) 1,80 euro om minnet överskrider 25 gigabyte.

3 §
Digitala inspelningsmedier

Avgiften för inspelande televisioner, video-spelare och mp3-spelare eller motsvarande audiospelare samt digitalboxar är

1) 4 euro om minnet inte överskrider 512 megabyte,

2) 7 euro om minnet överskrider 512 mega-byte men inte 1 gigabyte,

3) 10 euro om minnet överskrider 1 gigabyte men inte 20 gigabyte,

4) 12 euro om minnet överskrider 20 gigabyte men inte 50 gigabyte,

5) 15 euro om minnet överskrider 50 gigabyte men inte 150 gigabyte,

6) 18 euro om minnet överskrider 150 gigabyte men inte 250 gigabyte,

7) 25 euro om minnet överskrider 250 gigabyte men inte 500 gigabyte,

8) 30 euro om minnet överskrider 500 gigabyte men inte 750 gigabyte,

9) 36 euro om minnet överskrider 750 gigabyte.

Avgiften för externa hårddiskar är

1) 9 euro om minnet inte underskrider 50 gigabyte och inte överskrider 250 gigabyte,

2) 12 euro om minnet överskrider 250 gigabyte men inte 1 terabyte,

3) 18 euro om minnet överskrider 1 terabyte men inte 3 terabyte.

För navigatorer, mobiltelefoner, datorer,

handdatorer och spelkonsoler uttas ingen avgift.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2012.

  Helsingfors den 15 december 2011

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.