1288/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 13 c § 2 mom. och 67 § 1 mom. 3 punkten i lotterilagen (1047/2001), av dem 13 c § 2 mom. sådant det lyder i lag 575/2011:

1 §
Deltagande i spel

Deltagande i penningspel som anordnas av Veikkaus Ab nedan bolaget, sker genom att deltagaren betalar en avgift som motsvarar spelmarkeringarna eller köper en lott. Spelmarkeringarna lämnas in till bolaget med hjälp av datakommunikationsförbindelser, teknisk upptagning eller uppgifter på kuponger. Spelandet sker antingen hos spelombud eller som självbetjäning via telefon, dator eller andra jämförbara tekniska tillämpningar.

2 §
De andelar av spelavgifterna som ska betalas till spelarna som vinst

Av de spelavgifter som inflyter ska varje kalenderår följande andelar betalas ut till spelarna som vinst:

1) vid tips som gäller att gissa resultatet vid idrottstävlingar i genomsnitt 60—70 procent av den totala omsättningen,

2) vid vadslagning med rörliga odds i genomsnitt 70—85 procent av den totala omsättningen,

3) vid vadslagning med fasta odds i genomsnitt 55—85 procent av den totala omsättningen,

4) vid vadslagning under pågående evenemang i genomsnitt 70—95 procent av den totala omsättningen,

5) vid annat tips i genomsnitt 40—55 procent av den totala omsättningen,

6) vid penninglotterier i genomsnitt 40—50 procent av den totala omsättningen, vid snabblotterier med penningvinst som anordnas i en reell miljö betalas dock som vinst 45—60 procent av den totala omsättningen,

7) vid stryktips i genomsnitt 45—70 procent av den totala omsättningen,

8) vid siffertips med en eller flera dragningar per dag i genomsnitt 50—70 procent av den totala omsättningen,

9) vid multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser i genomsnitt 50 procent av spelets totala multinationella omsättning,

10) vid siffertips som anordnas i en virtuell miljö i genomsnitt 55—80 procent av den totala omsättningen, och

11) vid snabblotterier med penningvinst som anordnas i en virtuell miljö i genomsnitt 45—70 procent av den totala omsättningen.

3 §
Utjämning av vinstandelarna

Om utbetalningen av vinster i något av de penningspel som bolaget anordnar, med undantag av vadslagning med fasta odds, under ett kalenderår är mindre än det som i genomsnitt ska betalas ut, ska bolaget överföra de medel som inte betalats ut, för att senast under följande kalenderår betala ut medlen som vinster i bolagets olika penningspel på det sätt som bolaget bestämmer. 

4 §
Avrundande av vinster

Bolaget har rätt att vid vadslagning under pågående evenemang avrunda vinstsummorna nedåt med en cents noggrannhet.

I andra penningspel som bolaget anordnar har det rätt att avrunda vinstsummorna nedåt till närmaste 10 cent och att överföra de medel som inte betalats ut, för att senast under följande kalenderår betala ut medlen som vinster under senare spelomgångar av olika penningspel på det sätt som bolaget bestämmer.

5 §
Outtagna vinster

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001), ska bolaget överföra de medel som inte betalats ut, för att betala ut medlen som vinster under senare spelomgångar av olika penningspel på det sätt som bolaget bestämmer, senast under det kalenderår som följer på utgången av den tid under vilken vinsten kunnat lyftas. Dessa medel ska inte beaktas när de vinstandelar som avses i 2 § räknas ut.

6 §
Medel som inte betalats ut i spelverksamheten

De medel som influtit enligt 3—5 § är medel som inte betalats ut i spelverksamheten.

Om utbetalningen av vinster i något penningspel under kalenderåret är större vad som i genomsnitt ska betalas ut enligt 2 § 1—8, 10- och 11-punkten, betalas skillnaden ur de medel som inte betalats ut i spelverksamheten.

Om utbetalningen av vinster i något penningspel under kalenderåret är större än vad som ska betalas ut enligt de spelregler som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet men högst det belopp som enligt 2 § 1—8-, 10- och 11-punkten i genomsnitt ska betalas ut, betalas skillnaden ur de medel som inte betalats ut i spelverksamheten.

7 §
Multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser

Bestämmelserna i 3—6 § gäller inte multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser.

Vinstsummorna i multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser avrundas nedåt till närmaste 10 cent och de medel som inte betalats ut överförs till spelets multinationella vinstfond.

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen, ska bolaget överföra enskilda outtagna vinster på minst tio miljoner euro till spelets multinationella vinstfond och övriga outtagna vinster till de medel som inte betalats ut i spelverksamheten.

Medel som samlats i den multinationella vinstfonden och i outbetalda medel från spelverksamheten ska användas i bolagets penningspel på det sätt som bolaget bestämmer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 december 2011 

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.