1269/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2011

Inrikesministeriets förordning om kommunala parkeringsövervakares och parkeringskontrollanters tjänstemärke

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 5 punkten i lagen om parkeringsövervakning (727/2011):

1 §
Allmänt

Kommunala parkeringsövervakare och parkeringskontrollanter ska när de utför övervakningsuppgifter ha med sig ett tjänstemärke enligt denna förordning.

2 §
Tjänstemärkets innehåll

På ett tjänstemärke ska finnas ett fotografi av tjänstemärkets innehavare. På tjänstemärket ska anges

1) namnet på tjänstemärkets innehavare,

2) tjänstemärkets giltighetstid,

3) tjänstemärkets nummer, och

4) den kommun och myndighet som har utfärdat tjänstemärket.

Dessutom ska på tjänstemärket finnas underskrift av den som utfärdat tjänstemärket samt plats och datum för utfärdandet.

På tjänstemärket kan även göras andra nödvändiga anteckningar.

3 §
Tjänstemärkets emblem

På baksidan av tjänstemärket ska finnas en kommunal parkeringsövervakares och hans biträdes emblem enligt inrikesministeriets beslut (136/1971).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 8 december 2011

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Pertti Normia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.