1265/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8  december 2011

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1185/2010) av den 15 december 2010 bilagorna 1—4, sådana de lyder i förordning 566/2011, som följer:


Denna förordning träder i  kraft  den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 8  december 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Maria Rautavirta

Bilagor 1-4                                                                     

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.