1260/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i FSS-koden till samma konvention

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 21 maj 2010 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés beslut MSC.291(87) och MSC.292(87) gjorda ändringarna i kapitel II-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) samt i FSS-koden till samma konvention, vilka republikens president godkänt den 17 juni 2011, träder i kraft den 1 januari 2012 såsom därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Ändringarna är tillgängliga i Trafiksäkerhetsverkets föreskriftssamling www.finlex.fi/sv/och hos Trafiksäkerhetsverket som också ger närmare upplysningar om dem på finska och svenska.

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.