1198/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Bryssel den 23 juni 2010 upprättade protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen är i kraft från den 1 december 2011 så som därom har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 6 oktober 2010 och har ratificerats av republikens president den 15 oktober 2010. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Republiken Italiens regering den 5 november 2010.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen (876/2010) träder i kraft den 7 december 2011.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 110/2011)

  Helsingfors den 2 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.