1185/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av konventionen om konstruktion och drift av en anläggning för forskning om antiprotoner och joner i Europa

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av undervisningsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Wiesbaden den 4 oktober 2010 ingångna konventionen om konstruktion och drift av en anläggning för forskning om antiprotoner och joner i Europa tillämpas provisoriskt från den 1 december 2011.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2011.

(Tekniska dokument 1—4 till konventionen finns påseende och kan erhållas hos undervisnings- och kulturministeriet, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 108/2011)

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.