1142/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på Bottenhavet år 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming

Trålfiske efter vassbuk eller strömming med fiskefartyg som är registrerade i Finland är förbjuden på Bottenhavet söder om latituden 61°30′N och öster om longituden 20°00′E (fångstrutor 41, 42, 46 och 47).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 november 2011 och är i kraft till den 31 december 2011.

  Helsingfors den 18 november 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.