1138/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2011

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 1184/2010, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arctia Shipping Ab, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Destia Ab, Edita Abp, Ekokem Oy Ab, FCG Finnish Consulting Group Ab, Fingrid Oyj, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasum Oy, Governia Oy, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd, Itella Abp, Kemijoki Oy, Meritaito Ab, Motiva Oy, Neste Oil Abp, Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy, Patria Abp, Ab Myntverket i Finland, Raskone Ab, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy och VR-Group Ab.


Denna förordning träder i kraft den 21 november 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 17 november 2011

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.