1120/2011

 Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2011

Republikens presidents förordning om ändring av 46 § i republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av inrikesministern,

ändras i republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors (811/2005) 46 § som följer:

46 §
Finlands Röda Kors utmärkelsetecken

Organisationens utmärkelsetecken är Finlands Röda Kors förtjänstkors, Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i guld, Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i silver och Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons.

Utmärkelsetecken kan tilldelas såväl finska medborgare som utlänningar för förtjänstfullt och osjälviskt arbete till fromma för organisationen och dess syfte.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 4 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.