1118/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2011

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 30 mars 2011 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Seychellernas regering ingångna avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 20/2011
FiUB 5/2011
RSv 17/2011

  Helsingfors den 4 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.