1113/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2011

Lag om ändring av 2 § i lagen om militär krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen om militär krishantering (211/2006) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §
Beslut om deltagande och beredskap

På beslutsfattandet tillämpas inte 58 § 2 mom. i grundlagen. Ärendet återgår dock till statsrådet för beredning, om presidenten inte avgör saken i enlighet med statsrådets förslag.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 60/2010
LM 44/2010
GrUB 9/2010
RSv 310/2010
VLF 3/2011
GrUB 3/2011
RSk 16/2011

  Helsingfors den 4 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.