1086/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 oktober 2011

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen (444/2010) 9 § som följer:

9 §
Begränsning av utsläpp i luften

De bensinångor som bildas vid påfyllning av distributionsstationens bensincisterner ska återvinnas så att målreferensvärdet för den totala årliga förlusten av bensin enligt statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin (468/1996) iakttas.

Bestämmelser om återvinning av de utsläpp av bensinångor som uppstår vid bränslepåfyllning av fordon finns i statsrådets förordning om återvinning av bensinångor vid distributionsstationer (1085/2011).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG (32009L0126); EUT L 285, 31.10.2009, s. 36

  Helsingfors den 20 october 2011

Miljöminister
Ville Niinistö

Regerinssekreterare
Jaana Junnila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.