1081/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 oktober 2011

Statsrådets förordning  om ändring av 2 och 9 § i straffregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i straffregisterförordningen (772/1993) 2 § 1 mom. och 9 §, av dem 9 § sådan den lyder i förordning 678/2001, som följer:

2 §

I straffregistret antecknas följande uppgifter:

 1) personens namn, personbeteckning och medborgarskap,

2) domstolens namn och dagen för avgörandet,

3) tillräknat brott, tidpunkt for brottet och straff,

4) domseftergift med stöd av 6 kap. 12 § i strafflagen,

5) bestämmande av gemensamt fängelsestraff,

6) avgörandets laga kraft,

7) förordnande om att ett villkorligt straff ska verkställas,

8) förverkande av villkorlig frihet,

9) avtjänande och förvandling av ungdomsstraff,

10) utförande av samhällstjänst och förvandling av samhällstjänst till fängelse,

11) frigivning från ett övervakningsstraff, oavtjänat reststraff, prövotidens utgång vid villkorlig frihet och förvandling av ett övervakningsstraff till fängelse,

12) frigivning från fängelse, oavtjänat reststraff och prövotidens utgång vid villkorlig frihet samt

13) benådning.


9 §

Brottspåföljdsmyndigheten ska utan dröjsmål för anteckning i straffregistret lämna ett meddelande om att en fånge som avtjänat fängelsestraff eller den som avtjänat ett övervakningsstraff har frigivits samt att ett övervakningsstraff eller ungdomsstraff ha avtjänats och en samhällstjänst har utförts.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

  Helsingfors den 20 oktober 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Ulla Mohell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.