1065/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 oktober 2011

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 6 § 1 och 2 punkten, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som bestäms i 43 § reglementet för statsrådet

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, förtrogenhet med förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektörerna och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 6 oktober 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.