1052/2011

Utfärdad i Helsingfors den 28 september 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (289/2010) en ny 11 a § som följer:

11 a §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är tillstånd som beviljats med stöd av 7 § i lagen om privat socialservice (922/2011) och årsavgifter enligt 32 § i nämnda lag, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd att tillhandahålla privat socialservice 1 500 euro,

2) beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privat socialservice 400 euro,

3) en serviceproducents årsavgift för tillhandahållande av privat socialservice 100 euro för var femte ny verksamhetsenhet.

Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Hos en serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift för det kalenderår då verksamheten har upphört senast den 31 mars.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

  Helsingfors den 28 september 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.