1051/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av 39 § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008) 39 § 4 mom. som följer:

39 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Den som vid ikraftträdandet av denna förordning har kompetens att utföra i 32 § 1 mom. avsedda idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar får utföra sådana besiktningar fram till 31 december 2013 eller, om besiktningarna hör till tillämpningsområdet för statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg (633/2004), fram till den 31 december 2011.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

  Helsingfors den 22 september 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.