1044/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 september 2011

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i tingsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 11 och 17–20 § i tingsrättsförordningen (582/1993), av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 666/2000.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

  Helsingfors den 22 september 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Anne Hallavainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.